Projecten

Projecten

Restauratie Bakkerskooi

In het prachtige Wanneperveen die grotendeels bestaat uit riet- en natte graslanden en broekbossen. Ligt op de zuidelijke oever de de Bakkerskooi. Deze eendenkooi was de eerste aankoop van natuurorganisatie De Wieden. Eenden worden er al jaren niet meer gevangen, maar Natuurmonumenten houdt de kooi vanwege de cultuurhistorische waarde in stand.

De Bakkerskooi is alleen per boot te bereiken. Daarom ging onze timmerman gewapend met zijn spullen met dit speciale vervoersmiddel op pad om de restauratie uit te voeren. We hebben hier het oude hout vervangen zodat de Bakkerskooi weer jaren mee kan.